ПРЕКРАТЕНА 14_31.07.2019 г. „Текущ ремонт на сграда „Поликлиника“ -първи етаж“

Обява

31.07.2019 11:40:47

Документация

31.07.2019 11:40:47

Протокол

23.08.2019 12:15:04