Документация

Документи
Образци на документи 2020-04-22 13:21:11 Изтеглете файл
Раздел 2 - Образци и указания за попълването им 2020-04-22 12:26:23 Изтеглете файл
Раздел 5 - Проект на договор 2020-04-22 12:14:08 Изтеглете файл
Раздел 4 – Методика за оценка 2020-04-22 12:13:43 Изтеглете файл
Раздел 3 - Ред и условия за провеждане на процедура 2020-04-22 12:13:15 Изтеглете файл
Раздел 1 – Техническа спецификация 2020-04-22 12:11:49 Изтеглете файл
Начална страница и съдържание 2020-04-22 12:11:17 Изтеглете файл