Прекратена 10_13.04.2020 г.Подмяна на водопроводи в с. Левски и с. Елшица Община Панагюрище по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Подмяна на водопровод по улици "Атанас Попов" от о.т. 115 на ул. „Пено Колчаков” до о.т.38 на ул.”Величко Василев” с дължина 579.44 м и ул."Здравец" от о.т. 10 до о.т. 46 с дължина 82 м., с. Левски и Обособена позиция №2: Подмяна на водопровод на улица "Георги Димитров" - Ш-ти участък, с. Елшица

Обява

13.04.2020 14:16:38

Документация

13.04.2020 14:16:38

Протокол

01.06.2020 16:51:45