Документация

Документи
Образец № 4 - Ценово предложение 2020-02-27 13:40:23 Изтеглете файл
Образец № 3 - Техническо предложение 2020-02-27 13:40:02 Изтеглете файл
Образец № 2 еЕЕДОП 2020-02-27 13:39:41 Изтеглете файл
Образец № 1 - Опис 2020-02-27 13:39:17 Изтеглете файл
Раздел 3 Проект на договор 2020-02-27 13:38:51 Изтеглете файл
Раздел 2 Указания за подготовка на докментите 2020-02-27 13:38:18 Изтеглете файл
Раздел 1 Техническa спецификация 2020-02-27 13:37:11 Изтеглете файл