Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор

“Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор” с две ОП: Обособена позиция 1 – „Проектиране и строителство във връзка с ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за следните обекти ДГ „Първи юни“, ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ – филиал,ДГ „Пролет“ и ДГ „Звънче“ и Обособена позиция 2 – „Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площикъм ОУ „20-ти април“, към СУ „Нешо Бончев“ и към ОУ „Марин Дринов“