Решения за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Заглавие Дата Файл
Обявлене за изменение ОП2 2021-08-26 17:20:30 Изтеглете файл
Обявлене за изменение ОП1 2021-08-26 17:18:54 Изтеглете файл
Обявление за изменение - ОП2 2020-10-26 13:36:18 Изтеглете файл
Обявление за изменение - ОП1 2020-10-26 13:35:51 Изтеглете файл
Решения за одобряване на обявление за изменение 2020-04-23 15:21:32 Изтеглете файл