Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол по чл. 181 ал.4 от ЗОП 2020-08-10 16:13:51 Изтеглете файл
Протокол 3 2020-08-10 16:13:14 Изтеглете файл
Протокол 2 2020-08-10 16:12:26 Изтеглете файл
Протокол 1 2020-05-21 14:39:12 Изтеглете файл