Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Техническа документация 4-6 Георги Бенковски 2020-03-04 16:18:19 Изтеглете файл
Техническа документация 2-3 Георги Бенковски 2020-03-04 16:17:31 Изтеглете файл
Техническа документация 1 - Георги Бенковски 2020-03-04 16:14:58 Изтеглете файл
Техническа документация - Олга Брадестилова 2020-03-04 16:08:38 Изтеглете файл
РАЗДЕЛ VІI. МЕТОДИКА - КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 2020-03-04 16:08:07 Изтеглете файл
Раздел IX_ Проект на договор 2020-03-04 16:06:39 Изтеглете файл
Раздел IX_Образци за сключване на договор 2020-03-04 16:05:58 Изтеглете файл
Образец № 2 ЕЕДОП 2020-03-04 16:05:15 Изтеглете файл
Раздел VII_Образци при подаване на оферта 2020-03-04 16:04:37 Изтеглете файл
Раздел II_Техническа спецификация _ 2 ОП 2020-03-04 16:04:15 Изтеглете файл
Раздел II_Техническа спецификация _ 1 ОП 2020-03-04 16:03:04 Изтеглете файл
Документация_Раздели I-VI 2020-03-04 16:02:18 Изтеглете файл