1_15.01.2020 г. Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“

Обявление

15.01.2020 12:02:05