17_12.06.2020 Г. „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детските заведения на територията на община Панагюрище”