Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол по чл. 181 ал.4 от ЗОП 2020-09-14 11:16:07 Изтеглете файл
Протокол №2 2020-09-14 11:15:38 Изтеглете файл
Протокол 1 2020-08-11 14:56:12 Изтеглете файл