Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2020-10-06 09:00:57 Изтеглете файл
Протокол 3 2020-10-06 09:00:39 Изтеглете файл
Протокол 2 2020-10-06 08:59:58 Изтеглете файл
Протокол 1 2020-08-11 16:19:29 Изтеглете файл