14_11.06.2020 г. Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор

по проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението““

Обявление

11.06.2020 12:09:16