Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол чл.181, ал.4 от ЗОП 2020-09-09 15:31:20 Изтеглете файл
Протокол 3 2020-09-09 15:30:57 Изтеглете файл
Протокол 2 2020-09-09 15:30:12 Изтеглете файл
Протокол 1 2020-07-14 09:52:48 Изтеглете файл