13_11.06.2020 г. Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми, квота на Община Панагюрище, съгласно утвърдени маршрутни разписания по 6 обособени позиции за срок от пет години

Обособена позиция № 1 Автобусни линии: София – Панагюрище - (през Вакарел) и Панагюрище – Панагюрски колонии

Обособена позиция № 2 Автобусни линии: Пазарджик - Панагюрище (директна) и Панагюрище – Оборище

Обособена позиция № 3 Автобусни линии: Пазарджик – Панагюрище – (през Стрелча) и Панагюрище – Поибрене

Обособена позиция № 4 Автобусни линии: Пазарджик – Панагюрище –(през Баня), Панагюрище – Елшица (през Бъта) и Панагюрище – Попинци

Обособена позиция № 5 - Автобусни линии: София – Панагюрище (по автомагистрала Тракия), Панагюрище – Бъта, Панагюрище – Баня

Обособена позиция № 6 - Автобусна линия София – Панагюрище (по автомагистрала Тракия) и Градска автобусна линия

Обявление

11.06.2020 11:22:57