13_08.10.2019 г. Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище

Обявление

08.10.2019 13:50:32