Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП 2020-07-27 14:15:49 Изтеглете файл
Протокол 3 2020-07-27 14:15:20 Изтеглете файл
Протокол 2 2020-07-27 14:14:48 Изтеглете файл
Протокол 2020-07-15 16:35:06 Изтеглете файл