12_10.06.2020 г. ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА /ОПМ/ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА В ЧЕРТИТЕ НА ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2020/2021 И 2021/2022 ГОДИНА

Обявление

10.06.2020 09:12:24