11_09.06.2020 г. "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти, собственост на община Панагюрище, ОП „ЧИСТОТА“ и 3 – те центъра за социални услуги- ЦНСТД „Закрила“, ДЦПЛУ „Св.Св.Козма и Дамян“ и ДЦДМУ „Дъга“.