Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП 2020-10-06 09:29:14 Изтеглете файл
Протокол 3 2020-10-06 09:06:51 Изтеглете файл
Протокол 2 2020-10-06 09:06:30 Изтеглете файл
Протокол 1 2020-07-10 14:08:44 Изтеглете файл