10_04.06.2020 г. Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието

по проект: Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Съобщение

10.09.2020 16:11:57