08_12.08.2019 г. Избор на изпълнител за извършване на СМР на: Водоснабдяване на гр. Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на: Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – реконструкция на водопровода от ОШ Бошуля до ПС III подем за: Участък 1 от ОШ/ПС Бошуля/ до т. 42;  Участък 2 от ШВ 3 до ЧР на ПС III

Обявление

12.08.2019 09:41:47