08_03.06.2020 г.„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект „Благоустрояване на жк. „Оптикоелектрон“ II, кв. 145, гр. Панагюрище“ – етап II“

Обявление

03.06.2020 14:06:25