Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Допълнен проект договор 2018-06-06 16:08:34 Изтеглете файл
Документация за участие Luda Iana - допълнена 2018-06-06 16:08:01 Изтеглете файл
Техническа спецификация ОП2 2018-05-15 16:24:36 Изтеглете файл
Техническа спецификация ОП1 2018-05-15 16:24:06 Изтеглете файл
еЕЕДОП 2018-05-15 16:20:36 Изтеглете файл
Проектна документация III-IV етап 2018-05-15 16:13:29 Изтеглете файл
Проект договор 2018-05-15 16:12:58 Изтеглете файл
Образци 2018-05-15 16:12:27 Изтеглете файл
Образец 5.2 КСС ОП2 2018-05-15 16:12:08 Изтеглете файл
Образец 5.1 КСС ОП1 2018-05-15 16:09:49 Изтеглете файл
Критерий за оценка 2018-05-15 16:09:21 Изтеглете файл
Документация 2018-05-15 16:08:56 Изтеглете файл