„Доставка на декоративни растения и сезонни цветя за нуждите на ОП “ЧИСТОТА” - град Панагюрище за 2018 година”