03_15.04.2019 г. ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЦИ И НА ОБЩИНСКА ПЪТНАTA МРЕЖА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Обявление

15.04.2019 09:53:10