Ноември 2022
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Избор на изпълнител за извършване на одит по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

Предмет на поръчката:Избор на изпълнител за извършване на одит по проект: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”

Наименование на изпълнителя: “АКТИВ” ООД

Договор: № 101/13.03.2014 г.

Ред за избор на изпълнител: чл.14, ал.2 от ЗОП

Срок на действие на договора: до приключване процеса по изпълнение на ДБФП

Стойност на договора: 32 400,00 лв.

Информация за плащания

23.03.2015 15:57:00

Информация за плащания