Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Доставка на гориво за отоплението на детски градини и училища на общинска бюджетна издръжка, Общинска администрация и други общински поделения на територията на община Панагюрище

Предмет на поръчката: „Доставка на гориво за отоплението на детски градини и училища на общинска бюджетна издръжка, Общинска администрация и други общински поделения на територията на община Панагюрище“

Наименование на изпълнителя: “САЛИНА - 7” ЕООД

Дата на сключване на договор: 20.02.2014 г.

Ред за избор на изпълнител: процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП

Срок на действие на договора: 31.12.2015 г.

Стойност на договора: 546 328,00 лв.

Информация за плащанията

24.03.2015 10:13:00

Информация за плащанията