Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

Заглавие Дата Файл
Съобщение за отваряне на офертите 2015-10-08 09:19:00 Изтеглете файл
Решениe за промяна № 31 от 07.10.2015 г. 2015-10-07 16:54:00 Изтеглете файл