Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите