„Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“

„Инженеринг - проектиране и строителство на обект: „Промяна на предназначението на стара сграда на училище „Св. Св. Кирил и Методи“ в ЦДГ (Целодневна детска градина) „Мечо Пух“ – с. Оборище, община Панагюрище“

Обявление

03.09.2015 14:45:00

Обявление за публикуване

Документация за участие

03.09.2015 14:45:00

Документация за участие

Протоколи и доклади на комисиите

03.09.2015 14:45:00

Протоколи и доклади