Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Решение № 25 от 19.07.2016 г. - за обособена позиция № 4 2016-07-19 15:06:00 Изтеглете файл
Решение № 24 от 19.07.2016 г. - за обособена позиция № 3 2016-07-19 15:05:00 Изтеглете файл
Решение № 23 от 19.07.2016 г. - за обособена позиция № 2 2016-07-19 15:04:00 Изтеглете файл
Решение № 22 от 19.07.2016 г. - за обособена позиция № 1 2016-07-19 15:02:00 Изтеглете файл