Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Сертификат за енергийните характеристики на сградата 2016-04-14 14:00:00 Изтеглете файл
Kонструктивно становище 2016-04-14 13:54:00 Изтеглете файл
Tехнически паспорт на сградата 2016-04-14 13:53:00 Изтеглете файл
Обследвания за енергийна ефективност на сградата 2016-04-14 13:53:00 Изтеглете файл
Резюме от обследвания за енергийна ефективност на сградата 2016-04-14 13:52:00 Изтеглете файл
Документация за участие 2016-04-14 13:50:00 Изтеглете файл