Изпълнение на Инженеринг на многофамилна жилищна сграда в град Панагюрище

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на многофамилна жилищна сграда в град Панагюрище, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Панагюрище”