Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

Гаранцията за участие на "Електролукс Табаков и синове" ООД - град Пловдив е Банкова гаранция и оригинала е върнат по куриер, като за начина на получаването му същите бяха уведомени с писмо с Изх.№ 70-00-144 от 04.02.2016 г. на Общинска администрация - Панагюрище.

Заглавие Дата Файл
Освобождаване на гаранция за участие на "Тендър 15" ЗЗД 2016-02-11 11:12:00 Изтеглете файл
Освобождаване на гаранция за участие на "ВЕНИТ" ЕООД 2016-02-03 11:45:00 Изтеглете файл
Освобождаване на гаранция за участие на "ЕТРА ЕЛ" ООД 2016-02-03 11:44:00 Изтеглете файл