Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна жилищна сграда

Предмет на поръчката е услуга: Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Настоящата обществена поръчка има обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна жилищна сграда от две блок-секции / ж.к. „ОЕ-I“ бл.6/ ,находяща се в гр.Панагюрище, ж.к. „ОЕ-I“ бл.6.

Обособена позиция 2: Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна жилищна сграда от четири блок-секции / „ПРОГРЕС 2015“ И „ 01 ПРОГРЕС 2015/ ,находяща се в гр.Панагюрище, ул.”Делчо Спасов” бл.9,10,11, и 12 с идентификатор 55302.501.4598.(1,2,3,4)”.

Обособена позиция 3: Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна жилищна сграда от две блок-секции /Вяра „ОЕ-1 БЛ.5/ ,находяща се в гр.Панагюрище, ж.к. „Оптикоелектрон-I“ бл.5, вх.А,Б с идентификатор 55302.501.4351.1”.

Обособена позиция 4: Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна жилищна сграда от три блок-секции /НЕЗАБРАВКА БЛ.2/ ,находяща се в гр.Панагюрище,ул.”Незабравка” №9, бл.2 с идентификатор 55302.501.3732.(1,2,3)”.

Обявление

24.11.2015 15:29:00

Обявление

Документация за участие

24.11.2015 15:29:00

Документация за участие