Избор на изпълнител на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст

Избор на изпълнител на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2016 – 2017 и 2017 – 2018  година по 3 обособени позиции

Обявление

04.04.2016 15:16:00