Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие