Доставка на хранителни продукти за социалните и детските заведения

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦНСТДМ "Закрила", Детска млечна кухня - град Панагюрище, ЦДГ "Яна" - село Попинци, ЦДГ "Надежда" - село Бъта и ЦДГ "Мечо Пух" - село Оборище" по пет самостоятелни позиции.

Друга информация

11.04.2016 16:49:49