Ежедневна доставка на готова храна /кетъринг/ за нуждите на социалните заведения в община Панагюрище и ученически лагер в село Панагюрски колонии

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП.