Ежедневна доставка на готова храна /кетъринг/ за нуждите на социалните заведения в община Панагюрище и ученически лагер в село Панагюрски колонии

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Обявление

13.04.2016 09:41:00